تخریب بقیع ۱۳۹۹

تخریب بقیع ۱۳۹۹

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۹ بقیع تاریک و سرده زمینه ۸.۱ ۸:۴۳ ۰ ۰ ۴۳۲۹ ۱۳۵۰
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۹ بسم رب النور من هستم مسلمان حسن واحد ۶.۷ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۳۲۶۹ ۱۲۹۸
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۹ می سازمت بقیع مانند کربلا شور ۳.۳ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۲۸۰۷ ۱۴۴۷
۴ تخریب بقیع ۱۳۹۹ بودن تو این روضه ها یا حسین برام نعمته شور ۳.۱ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۳۷۴۹ ۱۹۰۴
۵ تخریب بقیع ۱۳۹۹ بی قراره دلم که حرم نداره بقیع شور ۳ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۲۸۹۵ ۱۸۰۲