شب دوم محرم ۱۳۹۹

شب دوم محرم ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۹ حجاج بیت الله رسیدن کربلا زمینه ۷.۴ ۷:۵۳ ۰ ۰ ۱۰۳۵۱ ۴۱۷۹
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۹ آتش عشق تو بر جگرم افتاد واحد ۵.۱ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۵۳۳۵ ۲۵۶۰
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۹ اندر این دشت بلا غارت جان خواهد شد واحد ۴.۷ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۴۱۱۷ ۲۶۵۳
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۹ حالا فهمیدم چقدر من از شما دورم شور ۵.۵ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۸۳۱۵ ۴۵۳۵
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۹ دورامو زدم دوباره برگشتم شور ۵.۲ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۷۵۴۶ ۴۳۱۳
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۹ حسین جان از روز تولدم شور ۳ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۶۰۰۲ ۳۷۵۳