عید غدیر ۱۳۹۹

عید غدیر ۱۳۹۹

از محمد فصولی الكربلائي، ۳ قطعه، ۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ عید غدیر ۱۳۹۹ دل غزل خون علی سرود ۴ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۱۹۸۰ ۵۰۲
۲ عید غدیر ۱۳۹۹ تهانین حيدر | فارسی ، عربی سرود ۴.۲ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۱۲۰۷ ۴۴۲
۳ عید غدیر ۱۳۹۹ اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد سرود ۳.۷ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۱۷۱۹ ۵۴۶