ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹

از حاج عبدالرضا هلالی، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ بمیرم ای یاس کبود زمینه ۵ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۱۰۵۳ ۵۱۶
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ چشمایم در هوایت شوق باریدن گرفت واحد ۴.۳ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۳۹۷ ۲۱۱
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ عشق دلخواهه برا عاشقی همیشه بهترین راهه شور ۴.۱ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۸۸۶ ۵۵۴
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ اجازه بده همین حالا تو رو مادرم صدا کنم شور ۴.۸ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۷۶۰ ۵۱۱