محرم ۱۴۰۰

محرم ۱۴۰۰

از سيد محمد الحسينى، ۶ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ محرم ۱۴۰۰ شهنشاه محترم شور ۴ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۱۰۱۴۱ ۲۶۷۹
۲ محرم ۱۴۰۰ بنشین تا به تو گویم زینب واحد ۳.۳ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۵۷۴ ۲۶۹
۳ محرم ۱۴۰۰ حسین جونم | فارسی ، عربی زمینه ۷.۲ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۳۲۶ ۱۸۵
۴ محرم ۱۴۰۰ علمدار حسینم واحد ۱.۸ ۱:۵۲ ۰ ۰ ۳۳۲ ۱۹۸
۵ محرم ۱۴۰۰ امیرة الحق | فارسی ، عربی تک ۳.۵ ۲:۲۷ ۰ ۰ ۴۴۸ ۱۸۱
۶ محرم ۱۴۰۰ دلیران علی حیدر به عشق کعبه مذهب واحد ۲.۵ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۳۲۳ ۱۸۲