شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰

شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ غمی بزرگ در دلم مرا عذاب می دهد زمینه ۳.۸ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۹۷۶ ۵۷۶
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ غروبی شد پر از ماتم غروب آخر زینب واحد ۴.۹ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۴۳۵ ۴۵۷
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ وقت لرزیدن پاهای منبره شور ۵.۳ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۴۶۸ ۴۷۶
۴ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ مظهر ادب حیدری نسب شور ۵ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۵۰۹ ۵۰۲
۵ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ مجنون تر از من و لیلاتر از تو نیست شور ۶.۵ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۱۶۸۷ ۶۹۴