وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۰

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۰

از حاج مهدی اکبری، ۷ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۰ سفره روضت از قدیم یه دنیا حاجت داده زمینه ۳.۳ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۷ ۲۰
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۰ پرچم تمثال شما قبله سینه زنیه زمینه ۶.۵ ۶:۵۵ ۰ ۰ ۶ ۱۷
۳ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۰ من و این یک نفس بشتاب مادر واحد ۷.۲ ۷:۴۰ ۰ ۰ ۶ ۱۷
۴ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۰ ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی واحد ۵.۳ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۵ ۱۷
۵ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۰ دنیام خیلی وقته بی رنگ شده شور ۴.۳ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۶ ۱۶
۶ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۰ منم اون خسته از دنیا شور ۵.۵ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۵ ۱۹
۷ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۰ روشن بود چراغ روضه هات از اون قدیم ندیما شور ۲.۹ ۲:۵۷ ۰ ۰ ۴ ۱۴