وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۰

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۰

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۳ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۰ بعد از تو دیگر هیچ کس ام البنین نیست زمینه ۳.۱ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۱۶ ۱۶
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۰ گشته رها بر سر نی زلف سیاه قمرم زمینه ۵.۵ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۱۸ ۱۹
۳ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۰ حرم پر از گرد و غباره شور ۴.۱ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۲۴ ۲۲