شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰

شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۷ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ به خود گفتم که تنهایی و غافل بودم ای جان زمینه ۶.۱ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۵۴ ۲۶
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ ای ملیکه ارض و سماوات شور ۶ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۴۷ ۲۸
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ زینت چادر زینب شور ۴.۵ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۲۵ ۲۸
۴ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ نبوت به شأن زن عقیله شور ۳.۳ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۲۱ ۲۶
۵ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ دور شدم از تو توی دنیا ولی حوصله کردی واحد ۷.۱ ۷:۲۸ ۰ ۰ ۳۷ ۲۵
۶ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ آموزگار درس صبر کربلا زینب واحد ۵.۷ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۲۵ ۲۳
۷ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ بلند بگو یا حیدر شور ۵.۳ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۱۶ ۲۸