شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰

شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ دلم خانه ماتم زینب است زمینه ۲.۹ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۳۵ ۲۸
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ روز و شب از غم تو اشک فشانم چه کنم واحد ۵.۴ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۲۲ ۲۱
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ من سرگرم دنیا بودم تو آب حیاتم دادی شور ۳.۶ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۳۸ ۲۵
۴ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ سر منشأ نور هیئت ما روضه ست شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۴۲ ۲۸
۵ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ تو رفتی و از رفتن تو گریه کردم شور ۵.۲ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۴۷ ۲۳