شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰

شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ غارت بود و آتیش زمینه ۸ ۸:۲۶ ۰ ۰ ۵۱ ۲۸
۲ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ قسم به این صدای قرآنت زمینه ۶.۵ ۶:۴۷ ۰ ۰ ۵۴ ۲۳
۳ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ ادا هرگز نخواهد کرد شعری حق مطلب را واحد ۳.۹ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۱۷ ۲۱
۴ شهادت حضرت زینب (س) ۱۴۰۰ چقدر تلخه بفهمی راهو کج رفتی شور ۴.۷ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۵۸ ۲۷