عید غدیر ۱۴۰۰

عید غدیر ۱۴۰۰

از محمد فصولی الكربلائي، ۶ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ عید غدیر ۱۴۰۰ یابالحسن یا علی الکرار | فارسی ، عربی سرود ۲.۳ ۱:۴۷ ۰ ۰ ۱۴ ۱۸
۲ عید غدیر ۱۴۰۰ من غلام حیدرم | فارسی ، عربی سرود ۵.۶ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۱۵ ۱۷
۳ عید غدیر ۱۴۰۰ مونده ننگ ابدی واسه اونا که اهل سقیفه شدن سرود ۴.۶ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۸ ۱۴
۴ عید غدیر ۱۴۰۰ شاه مردانه سرود ۳.۱ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۸ ۱۵
۵ عید غدیر ۱۴۰۰ یارم علی همه کس و کارم علی سرود ۲.۶ ۲:۰۱ ۰ ۰ ۱۶ ۱۵
۶ عید غدیر ۱۴۰۰ زنگ در بهشته علی علی علی سرود ۱.۸ ۱:۰۸ ۰ ۰ ۹ ۱۳