شب چهارم محرم ۱۴۰۱

شب چهارم محرم ۱۴۰۱

از جواد مقدم، ۲ قطعه، ۱۲ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ می خوام نگاهت کنم باز زمینه ۷.۵ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۱۱۱۵ ۵۴۱
۲ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ قیام می کنم شور ۴.۸ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۱۲۳۲ ۶۰۴