شب پنجم محرم ۱۴۰۱

شب پنجم محرم ۱۴۰۱

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ می باره اشک چشامو زمینه ۷.۵ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۳۱۰۵ ۹۹۰
۲ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ بقیعو باید مث عرش کنن شور ۵.۶ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۱۷۸۷ ۶۸۸
۳ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ زندگی با تو بهشته با تو روبراهم واحد ۶.۴ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۱۸۲۸ ۷۱۵
۴ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ دوری از شما عمر ما رو کم می کنه شور ۵.۱ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۱۹۷۰ ۷۸۳