روز تاسوعا ۱۴۰۱

روز تاسوعا ۱۴۰۱

از نریمان پناهی، ۵ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ روز تاسوعا ۱۴۰۱ خمیدم از بی کسی و غربت زمینه ۳.۸ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۱۸۹۴ ۶۵۰
۲ روز تاسوعا ۱۴۰۱ وقتی که دست تو جدا شد روضه ۳.۵ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۸۶۸ ۵۱۲
۳ روز تاسوعا ۱۴۰۱ ای ساقی عطشان شور ۲.۸ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۱۴۶۱ ۷۲۱
۴ روز تاسوعا ۱۴۰۱ پاشو برادرم زینب بی قراره شور ۲.۷ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۱۵۸۷ ۸۴۹
۵ روز تاسوعا ۱۴۰۱ شب جمعه بود مادرم می گفت شور ۴.۱ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۲۳۹ ۶۸۷