محرم ۱۴۰۱

محرم ۱۴۰۱

از سيد محمد الحسينى، ۶ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ محرم ۱۴۰۱ کاروان شاه | فارسی ، عربی شور ۴.۶ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۱۶۱۸ ۴۶۲
۲ محرم ۱۴۰۱ ثورة مشایة | فارسی ، عربی واحد ۶.۶ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۸۴۲ ۵۱۵
۳ محرم ۱۴۰۱ اولاد الرضا | فارسی ، عربی واحد ۵.۲ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۳۶۴ ۳۴۱
۴ محرم ۱۴۰۱ چه دشوار است پیمودن به هجران تو منزل ها واحد ۱.۸ ۱:۴۰ ۰ ۰ ۶۳۱ ۳۳۴
۵ محرم ۱۴۰۱ ای ساکن کرب و بلا ای باعث شور و شعور واحد ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۶۸۱ ۴۷۸
۶ محرم ۱۴۰۱ هلال غم قد من را کمان دیدی واحد ۲.۷ ۲:۴۳ ۰ ۰ ۶۰۲ ۳۴۳