آلبوم محرم ۱۴۰۱

آلبوم محرم ۱۴۰۱

از سجاد محمدی، ۵ قطعه، ۱۳ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ آلبوم محرم ۱۴۰۱ قیام می کنم شور ۲.۸ ۲:۰۰ ۰ ۰ ۵۷۶۳ ۲۰۹۳
۲ آلبوم محرم ۱۴۰۱ اینجا ایرانه و دورم از کربلا زمینه ۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۳۲۷۹ ۱۲۹۶
۳ آلبوم محرم ۱۴۰۱ شنیدی یا نه میگم برات زمینه ۴.۱ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۲۷۶۰ ۱۰۶۲
۴ آلبوم محرم ۱۴۰۱ به نام خدا از حسین به عاشقای کربلا زمینه ۴.۱ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۲۶۹۴ ۱۱۲۷
۵ آلبوم محرم ۱۴۰۱ تو دل بارون شور ۳ ۲:۰۸ ۰ ۰ ۳۲۲۹ ۱۱۴۹