گلچین رمضان ۱۴۰۱

گلچین رمضان ۱۴۰۱

از وحید شکری، ۲۴ قطعه، ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۴۰۱ لحظه لحظه اذون و وقت استجابته زمینه ۵.۲ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۴۶۱ ۲۱۷
۲ گلچین رمضان ۱۴۰۱ مارد شمشیرشو غلاف کرده شور ۳.۲ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۳۲۷ ۲۷۶
۳ گلچین رمضان ۱۴۰۱ رعد و برق طوفان رزم عباس شور ۲.۵ ۲:۲۹ ۰ ۰ ۲۹۹ ۲۹۷
۴ گلچین رمضان ۱۴۰۱ سینه زنون دنبال روضه ها در به درم شور ۲.۶ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۲۸۴ ۲۰۶
۵ گلچین رمضان ۱۴۰۱ سینمو می کنم سپر می خونم شور ۲.۳ ۲:۱۴ ۰ ۰ ۴۴۰ ۱۸۷
۶ گلچین رمضان ۱۴۰۱ باز نم بارون و من مجنون و شور ۴.۵ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۳۴۰ ۲۰۴
۷ گلچین رمضان ۱۴۰۱ مادرش بنت اسد و پدر ابی طالب شور ۴ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۴۲۴ ۲۵۵
۸ گلچین رمضان ۱۴۰۱ یکه تاز نبرد تن به تن علی شور ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۳۵۸ ۲۳۹
۹ گلچین رمضان ۱۴۰۱ السلام علی صاحب همه دنیا شور ۶.۳ ۶:۳۴ ۰ ۰ ۳۱۳ ۲۶۵
۱۰ گلچین رمضان ۱۴۰۱ بیست و نه ساله که کنارم ندارمت زهرا زمینه ۸.۴ ۸:۵۳ ۰ ۰ ۴۰۶ ۲۲۳
۱۱ گلچین رمضان ۱۴۰۱ خالق المشرق و المغرب اسدالله شور ۵.۳ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۳۹۷ ۳۰۰
۱۲ گلچین رمضان ۱۴۰۱ ماه ماه آشتی شور ۵.۹ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۱۰۷ ۱۶۸
۱۳ گلچین رمضان ۱۴۰۱ من زندگی رو نمی خوام بی رقیه شور ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۸۰ ۱۶۴
۱۴ گلچین رمضان ۱۴۰۱ با این جمال و زور و بازو شور ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۱۰۳ ۲۲۸
۱۵ گلچین رمضان ۱۴۰۱ سرنوشت جنگ خیبرو رقم زد شور ۳ ۲:۵۸ ۰ ۰ ۲۰۴ ۳۰۴
۱۶ گلچین رمضان ۱۴۰۱ چه بر و رویی آخ چه چشمانی شور ۳.۲ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۱۰۷ ۱۶۱
۱۷ گلچین رمضان ۱۴۰۱ برام مقدر کن تو این شب احیا زمینه ۵.۱ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۷۹۸ ۲۲۶
۱۸ گلچین رمضان ۱۴۰۱ عجبا در عجبا از غضب شیر خدا زمینه ۴.۵ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۳۰۴ ۲۰۹
۱۹ گلچین رمضان ۱۴۰۱ نه تو اصلا به فکر کشتار نبودی شور ۳.۷ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۲۴۶ ۲۴۰
۲۰ گلچین رمضان ۱۴۰۱ آب حیات کشتی نجات شور ۲.۶ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۲۷۱ ۲۹۴
۲۱ گلچین رمضان ۱۴۰۱ فَمَن یَمُت یَرنی شنیدم از دو لبت شور ۵.۴ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۲۸۹ ۱۹۳
۲۲ گلچین رمضان ۱۴۰۱ سواره نظام جا خوردن همه شد وقت انتقام شور ۲.۷ ۲:۴۳ ۰ ۰ ۲۵۸ ۲۵۸
۲۳ گلچین رمضان ۱۴۰۱ خوشی دنیا رو نذر غمت کردم شور ۳.۸ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۱۵۹ ۲۱۵
۲۴ گلچین رمضان ۱۴۰۱ عمر ظلم و ظلمتش همیشه کوتاهه شور ۳.۱ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۲۲۱ ۲۳۰