گلچین محرم ۱۴۰۱

گلچین محرم ۱۴۰۱

از حسن عطایی، ۸۲ قطعه، ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ از همین شب اول باید دیوونه باشم زمینه ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۱۴۹۶ ۵۳۴
۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ بلا گذشت خوشبحال اون که جز به حرف دل گوش نکرد شور ۳.۵ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۹۳۳ ۳۱۳
۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای نعم الامیر ای فنا ناپذیر اباعبدالله شور ۳.۱ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۷۲۴ ۲۹۰
۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ برگرد مدینه کوفه شده مرکز بغض و کینه واحد ۳.۵ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۳۴۶ ۲۱۸
۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ آروم آروم آروم می باره بارون نم نم واحد ۳.۳ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۵۲۱ ۲۶۱
۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ روضه تو خودش سفینه النجاته شور ۳.۸ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۴۴۴ ۲۶۳
۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ کل جوونیمو می ریزم به پات بغل بغل شور ۴.۲ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۵۱۲ ۲۹۸
۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ اگه آثار مرگ در من دیدید شور ۳.۳ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۳۲۸ ۲۶۱
۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ آقا سلام قدم گذاشتی روی چشام زمینه ۶.۴ ۶:۴۱ ۰ ۰ ۳۷۱ ۲۲۴
۱۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ دوباره توی روضه ها نسیم ماتمش اومد شور ۲.۸ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۱۸۳ ۲۳۹
۱۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ ذکر روز و شب هام یا اباعبدالله شور ۳ ۲:۵۷ ۰ ۰ ۲۸۳ ۲۶۶
۱۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ آخر رسیدم به روضه با دیده تر رسیدم واحد ۲.۹ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۱۵۷ ۱۷۲
۱۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ مرکز ثقل عالمین کرب و بلاست واحد ۳.۶ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۲۳۳ ۱۸۹
۱۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ آه ابی عبدالله شور ۳ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۲۶۳ ۲۲۵
۱۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ دو سقا داره لشکر حسین شور ۲.۹ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۲۹۴ ۲۴۲
۱۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ السلام تشنه لب کربلا شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۱۴۸ ۲۰۷
۱۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ آهای عمه زینب چشام به راهه زمینه ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۱۸۴ ۱۸۱
۱۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ من واسه چی خودم رو می گیرم شور ۲.۵ ۲:۲۷ ۰ ۰ ۱۷۰ ۲۰۳
۱۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ طلا نشه هر کسی نزده به سینه سنگ محک تو رو شور ۳ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۱۳۴ ۱۸۳
۲۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ حالم خرابه چند روزه جامون دادن تو خرابه واحد ۴ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۱۲۵ ۱۸۹
۲۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ نوای بی نوا نوای کربلاست واحد ۲.۶ ۲:۳۲ ۰ ۰ ۱۳۸ ۱۷۹
۲۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ بابا وقتشه که حالا بیرق عمو رو بسپاری به من شور ۲.۳ ۲:۱۴ ۰ ۰ ۱۶۷ ۲۹۵
۲۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ سقای رقیه دنیای رقیه شور ۲.۳ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۲۵۷ ۲۶۲
۲۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ حال دل من زاره شور ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۶۶ ۲۰۷
۲۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ خون دلش دیگه دلش گرفته زیاد شور ۲.۳ ۲:۱۱ ۰ ۰ ۱۱۳ ۱۷۷
۲۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ بدون واهمه ایم ما زمینه ۴.۸ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۸۶ ۱۵۱
۲۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ آقام‌ آقام آقام می دونی که می خوام شور ۲.۷ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۱۵۴ ۱۶۳
۲۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ افتخار دارم نوکر حسینم شور ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۱۳۱ ۱۶۶
۲۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای عشق مادر واحد ۲.۸ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۹۵ ۱۲۸
۳۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ چلچراغ نور ابی‌ عبدالله است واحد ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۷۵ ۱۲۹
۳۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ لرزوند مسجد امویو شور ۲.۴ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۱۹۰ ۱۶۹
۳۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ علم تو میدون زدی به استواری کوه شور ۳.۸ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۱۰۹ ۱۵۲
۳۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ می‌ بینم عمومو میگه یار ندارم زمینه ۵.۳ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۸۵ ۱۳۵
۳۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ جونم همون غلام سیاه و نوکرت شور ۲.۹ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۷۷ ۱۴۰
۳۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ کرامتت رو همه می دونن شور ۲.۴ ۲:۲۱ ۰ ۰ ۱۱۸ ۱۴۹
۳۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ جنجاله عمه دشمن می بینی چه خوشحاله عمه شور ۲.۹ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۱۰۱ ۱۴۸
۳۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ خونه امید من حرم حسین‌ جانه واحد ۳.۳ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۱۱۲ ۱۴۹
۳۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا حبیب یار قدیمیو اولین پیر غلام شه کربلا شور ۳.۷ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۷۹ ۱۴۸
۳۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ ترس افتاده توی دل لشکر شور ۳.۳ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۱۱۱ ۱۶۱
۴۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ حال خرابم رو میشه تو روضه رو به راه کرده شور ۲.۵ ۲:۲۸ ۰ ۰ ۷۷ ۱۴۰
۴۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ حرز بازوش نامه حسن زمینه ۵ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۹۹ ۱۴۸
۴۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ تو با رفیقایی که داشتم تا به حالا فرق می‌ کنی شور ۳.۶ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۸۶ ۱۵۳
۴۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ اول نوه نبی مکرم شور ۲.۵ ۲:۲۷ ۰ ۰ ۸۳ ۱۵۳
۴۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ افتادی رو خاک از ناله تو پریشونه افلاک واحد ۳.۲ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۶۳ ۱۲۸
۴۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ بی‌ پناهم اما هستم در پناه حسین واحد ۳.۳ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۶۴ ۱۵۲
۴۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ عمامه نبی رو بسته بر سر شور ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۱۱۷ ۱۴۲
۴۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ماه بی‌ تکرار علمدار شور ۲.۷ ۲:۳۸ ۰ ۰ ۱۳۴ ۱۵۵
۴۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ پیر می کنه داغ تو جوونو شور ۴.۳ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۲۱۴۳ ۳۵۷
۴۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ لالا لالا بخواب گل نخورده آب زمینه ۵.۱ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۲۳۱ ۱۶۳
۵۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ شب جمعه چه زیارت حرم می‌ چسبه شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۱۳۱ ۱۶۱
۵۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ جونم برات بگه یه وقتایی خیلی دلم می‌ گیره شور ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۵۹ ۱۳۴
۵۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ لالا لالایی یکم بخند حالا که اون بالایی واحد ۳.۱ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۱۱۴ ۱۴۱
۵۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ من آمدم گدایی بر در خانت ای جان واحد ۳.۱ ۳:۰۸ ۰ ۰ ۸۲ ۱۲۷
۵۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ ابراهیم بت شکن شور ۳.۵ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۷۷ ۱۴۲
۵۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ صدای نفس های تو ترسوندم شور ۲.۶ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۸۲ ۱۴۶
۵۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ می‌ گفت که من جان پیمبرم شور ۲.۳ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۵۱ ۱۲۸
۵۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ناله کشیده شد وقت خسوف ماه زمینه ۶.۸ ۷:۱۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۴۴
۵۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ بی آبرو اومدم شور ۲.۷ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۲۲۹ ۱۹۰
۵۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ از پیرغلامای تو خضر پیغمبر شور ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۶۷ ۱۴۲
۶۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ دونه به دونه اعضای تو رو زمین واژگونه واحد ۳.۲ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۶۲ ۱۲۰
۶۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ جونم به کربلا که نداره حس غربت واحد ۲.۸ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۱۳۱ ۱۳۱
۶۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ پیرمرداشون میگن که پیمبر اومده شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۱۴۹ ۱۴۷
۶۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ رفاقت کرده اگه شب تا صبح پیش خدا سر کرد شور ۳.۷ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۱۴۳ ۱۳۹
۶۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ چه اوضاعی شده آقا شور ۳.۶ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۱۷۲ ۱۵۵
۶۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ ماه حرم افتاده بر زمین زمینه ۵ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۱۰۸ ۱۴۶
۶۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ دلمو بردی اولین بار که منو حرم آوردی شور ۴.۶ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۱۰۶ ۱۵۴
۶۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ابو علی خودمونی دوست دارم صدات کنم شور ۲.۷ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۱۱۳ ۱۷۱
۶۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ پاشو علمدار پاشو منو با غمت تنها نگذار واحد ۳.۵ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۱۱۴ ۱۲۹
۶۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ علمداره آقا سپهداره آقا واحد ۴.۷ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۷۹ ۱۳۰
۷۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ عقب‌ عقب رفته دشمن تبهکار واحد ۴ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۹۱ ۱۳۴
۷۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ قمر منیر زیبا تو شبای عمرم هستی واحد ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۱۶۳ ۱۴۷
۷۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ طوفان اولور شور ۳.۱ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۱۳۶ ۱۵۵
۷۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ ببین که من از کار افتادم شور ۲.۹ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۱۵۹ ۱۴۴
۷۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای خسته‌ تر از خسته زمینه ۵.۶ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۴۵
۷۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ رحمت خدا شوکت نبی شور ۴.۸ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۸۱ ۱۴۶
۷۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ رابطه منو تو جوریه شور ۲.۴ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۱۱۷ ۱۴۹
۷۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ لب تشنه بی‌ حال با پهلو انداختنت توی گودال واحد ۳.۲ ۳:۰۸ ۰ ۰ ۹۲ ۱۴۶
۷۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ اشک تو روضه تو آب حیات واحد ۴.۲ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۸۲ ۱۴۳
۷۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ آه ای عشق من عشق روزای بچگیم شور ۲.۷ ۲:۴۰ ۰ ۰ ۱۵۵ ۱۶۲
۸۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ زینب مث یه کوه سیاره شور ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۹۹ ۱۷۱
۸۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا رسول‌ الله کشته شد پسرت شور ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۱۱۸ ۱۵۲
۸۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ آتیش آتیش خیمه خیمه خیمه شور ۳.۲ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۱۹۴ ۱۶۸