گلچین محرم ۱۴۰۱

گلچین محرم ۱۴۰۱

از حسن عطایی، ۸۲ قطعه، ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ از همین شب اول باید دیوونه باشم زمینه ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۱۱۵۰۱ ۲۶۰۷
۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ بلا گذشت خوشبحال اون که جز به حرف دل گوش نکرد شور ۳.۵ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۶۰۴۵ ۱۵۶۹
۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای نعم الامیر ای فنا ناپذیر اباعبدالله شور ۳.۱ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۴۴۰۵ ۱۴۰۴
۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ برگرد مدینه کوفه شده مرکز بغض و کینه واحد ۳.۵ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۳۴۱۸ ۱۰۸۵
۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ آروم آروم آروم می باره بارون نم نم واحد ۳.۳ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۳۶۹۲ ۱۳۲۵
۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ روضه تو خودش سفینه النجاته شور ۳.۸ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۲۳۸۹ ۱۰۳۸
۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ کل جوونیمو می ریزم به پات بغل بغل شور ۴.۲ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۳۰۸۵ ۱۲۳۴
۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ اگه آثار مرگ در من دیدید شور ۳.۳ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۱۷۷۳ ۹۵۱
۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ آقا سلام قدم گذاشتی روی چشام زمینه ۶.۴ ۶:۴۱ ۰ ۰ ۲۹۲۴ ۱۱۸۲
۱۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ دوباره توی روضه ها نسیم ماتمش اومد شور ۲.۸ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۱۸۱۳ ۹۳۹
۱۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ ذکر روز و شب هام یا اباعبدالله شور ۳ ۲:۵۷ ۰ ۰ ۲۰۷۳ ۱۰۷۲
۱۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ آخر رسیدم به روضه با دیده تر رسیدم واحد ۲.۹ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۱۸۳۸ ۸۴۰
۱۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ مرکز ثقل عالمین کرب و بلاست واحد ۳.۶ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۱۵۵۳ ۸۴۲
۱۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ آه ابی عبدالله شور ۳ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۱۵۳۲ ۹۰۳
۱۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ دو سقا داره لشکر حسین شور ۲.۹ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۱۸۳۴ ۹۲۶
۱۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ السلام تشنه لب کربلا شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۲۰۹۰ ۹۱۷
۱۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ آهای عمه زینب چشام به راهه زمینه ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۱۵۲۷ ۸۳۰
۱۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ من واسه چی خودم رو می گیرم شور ۲.۵ ۲:۲۷ ۰ ۰ ۹۶۵ ۷۴۵
۱۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ طلا نشه هر کسی نزده به سینه سنگ محک تو رو شور ۳ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۷۶۶ ۶۴۷
۲۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ حالم خرابه چند روزه جامون دادن تو خرابه واحد ۴ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۱۱۷۹ ۷۶۸
۲۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ نوای بی نوا نوای کربلاست واحد ۲.۶ ۲:۳۲ ۰ ۰ ۱۲۲۳ ۷۸۷
۲۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ بابا وقتشه که حالا بیرق عمو رو بسپاری به من شور ۲.۳ ۲:۱۴ ۰ ۰ ۱۷۹۹ ۹۴۳
۲۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ سقای رقیه دنیای رقیه شور ۲.۳ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۱۵۰۳ ۸۴۸
۲۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ حال دل من زاره شور ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۹۶۱ ۶۹۹
۲۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ خون دلش دیگه دلش گرفته زیاد شور ۲.۳ ۲:۱۱ ۰ ۰ ۷۳۰ ۶۱۰
۲۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ بدون واهمه ایم ما زمینه ۴.۸ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۸۱۵ ۶۶۹
۲۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ آقام‌ آقام آقام می دونی که می خوام شور ۲.۷ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۱۴۹۴ ۶۵۶
۲۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ افتخار دارم نوکر حسینم شور ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۹۱۲ ۶۷۲
۲۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای عشق مادر واحد ۲.۸ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۱۰۵۰ ۶۱۴
۳۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ چلچراغ نور ابی‌ عبدالله است واحد ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۸۹۰ ۶۳۸
۳۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ لرزوند مسجد امویو شور ۲.۴ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۹۶۲ ۶۶۹
۳۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ علم تو میدون زدی به استواری کوه شور ۳.۸ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۶۷۴ ۵۵۲
۳۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ می‌ بینم عمومو میگه یار ندارم زمینه ۵.۳ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۱۰۵۵ ۶۲۲
۳۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ جونم همون غلام سیاه و نوکرت شور ۲.۹ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۴۹۲ ۵۰۶
۳۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ کرامتت رو همه می دونن شور ۲.۴ ۲:۲۱ ۰ ۰ ۵۷۱ ۵۵۶
۳۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ جنجاله عمه دشمن می بینی چه خوشحاله عمه شور ۲.۹ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۱۱۰۳ ۵۷۴
۳۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ خونه امید من حرم حسین‌ جانه واحد ۳.۳ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۱۰۸۰ ۷۲۰
۳۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا حبیب یار قدیمیو اولین پیر غلام شه کربلا شور ۳.۷ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۴۹۶ ۵۳۲
۳۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ ترس افتاده توی دل لشکر شور ۳.۳ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۶۳۹ ۵۶۹
۴۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ حال خرابم رو میشه تو روضه رو به راه کرده شور ۲.۵ ۲:۲۸ ۰ ۰ ۵۲۶ ۵۲۸
۴۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ حرز بازوش نامه حسن زمینه ۵ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۷۰۷ ۵۵۷
۴۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ تو با رفیقایی که داشتم تا به حالا فرق می‌ کنی شور ۳.۶ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۴۵۰ ۵۱۸
۴۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ اول نوه نبی مکرم شور ۲.۵ ۲:۲۷ ۰ ۰ ۵۳۱ ۵۲۶
۴۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ افتادی رو خاک از ناله تو پریشونه افلاک واحد ۳.۲ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۷۴۲ ۵۴۷
۴۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ بی‌ پناهم اما هستم در پناه حسین واحد ۳.۳ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۷۹۱ ۶۰۹
۴۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ عمامه نبی رو بسته بر سر شور ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۹۰۲ ۵۵۵
۴۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ماه بی‌ تکرار علمدار شور ۲.۷ ۲:۳۸ ۰ ۰ ۶۴۵ ۵۷۹
۴۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ پیر می کنه داغ تو جوونو شور ۴.۳ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۲۷۲۵ ۷۷۶
۴۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ لالا لالا بخواب گل نخورده آب زمینه ۵.۱ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۱۶۶۸ ۸۴۸
۵۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ شب جمعه چه زیارت حرم می‌ چسبه شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۱۰۶۸ ۶۴۵
۵۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ جونم برات بگه یه وقتایی خیلی دلم می‌ گیره شور ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۶۹۶ ۵۴۹
۵۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ لالا لالایی یکم بخند حالا که اون بالایی واحد ۳.۱ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۱۱۸۷ ۶۴۶
۵۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ من آمدم گدایی بر در خانت ای جان واحد ۳.۱ ۳:۰۸ ۰ ۰ ۵۹۸ ۵۲۵
۵۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ ابراهیم بت شکن شور ۳.۵ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۵۱۸ ۵۰۱
۵۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ صدای نفس های تو ترسوندم شور ۲.۶ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۷۸۳ ۴۹۳
۵۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ می‌ گفت که من جان پیمبرم شور ۲.۳ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۳۳۷ ۴۴۴
۵۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ناله کشیده شد وقت خسوف ماه زمینه ۶.۸ ۷:۱۰ ۰ ۰ ۷۰۸ ۵۳۷
۵۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ بی آبرو اومدم شور ۲.۷ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۱۶۵۸ ۸۱۰
۵۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ از پیرغلامای تو خضر پیغمبر شور ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۳۳۴ ۴۴۵
۶۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ دونه به دونه اعضای تو رو زمین واژگونه واحد ۳.۲ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۸۰۲ ۵۰۷
۶۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ جونم به کربلا که نداره حس غربت واحد ۲.۸ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۱۲۸۶ ۶۲۰
۶۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ پیرمرداشون میگن که پیمبر اومده شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۶۳۷ ۴۸۳
۶۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ رفاقت کرده اگه شب تا صبح پیش خدا سر کرد شور ۳.۷ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۶۷۶ ۴۸۱
۶۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ چه اوضاعی شده آقا شور ۳.۶ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۱۵۱۵ ۶۲۳
۶۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ ماه حرم افتاده بر زمین زمینه ۵ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۸۸۴ ۶۳۳
۶۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ دلمو بردی اولین بار که منو حرم آوردی شور ۴.۶ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۸۸۰ ۵۸۰
۶۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ابو علی خودمونی دوست دارم صدات کنم شور ۲.۷ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۱۱۳۹۶ ۲۶۶۷
۶۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ پاشو علمدار پاشو منو با غمت تنها نگذار واحد ۳.۵ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۸۲۱ ۵۹۲
۶۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ علمداره آقا سپهداره آقا واحد ۴.۷ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۱۲۰۱ ۷۰۱
۷۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ عقب‌ عقب رفته دشمن تبهکار واحد ۴ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۶۵۶ ۵۳۲
۷۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ قمر منیر زیبا تو شبای عمرم هستی واحد ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۱۷۸۶ ۸۰۲
۷۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ طوفان اولور شور ۳.۱ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۷۰۳ ۵۷۴
۷۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ ببین که من از کار افتادم شور ۲.۹ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۴۸۲ ۴۷۶
۷۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای خسته‌ تر از خسته زمینه ۵.۶ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۸۵۹ ۶۲۶
۷۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ رحمت خدا شوکت نبی شور ۴.۸ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۳۹۸ ۴۸۰
۷۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ رابطه منو تو جوریه شور ۲.۴ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۴۸۵ ۵۲۱
۷۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ لب تشنه بی‌ حال با پهلو انداختنت توی گودال واحد ۳.۲ ۳:۰۸ ۰ ۰ ۸۴۸ ۶۱۸
۷۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ اشک تو روضه تو آب حیات واحد ۴.۲ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۹۱۰ ۶۳۰
۷۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ آه ای عشق من عشق روزای بچگیم شور ۲.۷ ۲:۴۰ ۰ ۰ ۹۹۹ ۵۷۸
۸۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ زینب مث یه کوه سیاره شور ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۷۸۷ ۵۷۸
۸۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا رسول‌ الله کشته شد پسرت شور ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۸۸۴ ۶۰۷
۸۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ آتیش آتیش خیمه خیمه خیمه شور ۳.۲ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۱۴۶۱ ۷۰۲