گلچین محرم ۱۴۰۱

گلچین محرم ۱۴۰۱

از وحید شکری، ۶۵ قطعه، ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ تنها می کشی تا نفس‌ های آخرتو زمینه ۶.۲ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۵۶۳۱ ۳۰۴۵
۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ به کی بگم کوفه بی‌ رحمه زمینه ۵.۶ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۲۶۲۵ ۲۲۰۳
۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ همه هستن از آدم تا خاتم زمینه ۳.۲ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۲۴۸۵ ۱۹۷۹
۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ رسیده از راه محرم شور ۶.۶ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۳۷۹۸ ۱۲۳۸
۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ طلیعه غم اومد شور ۴.۴ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۲۹۲۲ ۹۹۳
۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ السلام ای ماه حرم شور ۴.۶ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۲۰۴۰ ۹۸۱
۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا هو الغالب یا هو الکامل شور ۴.۵ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۲۴۶۱ ۱۲۱۵
۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ حالم عوض میشه با یک دم روضه شور ۵ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۱۳۶۴ ۸۶۰
۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ عالم پی چشماشه شور ۳.۳ ۳:۰۰ ۰ ۰ ۱۳۸۴ ۸۲۴
۱۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ ابروانو ببین درهم گره خورده شور ۳.۶ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۱۳۲۸ ۸۲۸
۱۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ تنم مونده کوفه و دلم میره کربلا شور ۴.۴ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۲۰۷۴ ۷۳۵
۱۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ چه کاروانی چه عاشقانی زمینه ۶.۸ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۱۹۲۳ ۷۹۲
۱۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ عشقت همراه منه از گهواره تا لحد شور ۴.۲ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۱۲۳۴ ۹۹۸
۱۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ بی معلمه عالمه ترین شور ۶.۴ ۶:۲۶ ۰ ۰ ۹۷۴ ۶۶۷
۱۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای استاد فن خطابه شور ۳.۲ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۷۹۴ ۶۲۱
۱۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ و صلی الله علیک شور ۳.۲ ۲:۵۲ ۰ ۰ ۱۲۷۴ ۷۲۱
۱۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ اذا وقعت الواقعه زیر و رو می کنه میدانو شور ۴.۶ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۱۳۹۶ ۸۱۳
۱۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ نماز ظهرو پشت تو با یه دل شکسته خوندم شور ۴.۹ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۸۱۸ ۵۶۸
۱۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ دل پر آهه طفل سه‌ ساله تو نزدیک یه ماهه زمینه ۵.۸ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۹۵۹ ۶۴۱
۲۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای قوم به حج رفته کجایید زمینه ۴.۳ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۹۴۰ ۶۴۶
۲۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا رقیه ذکر بین‌ المللی شور ۴ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۱۵۶۳ ۷۷۵
۲۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ به‌ به چه شکوهی داره شور ۲.۹ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۹۱۶ ۶۸۰
۲۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ اسممو نوشتن و مچاله کردم شور ۳.۱ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۷۰۸ ۵۸۷
۲۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ هرکی بهش رو بزنه شور ۲.۹ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۸۵۶ ۵۷۶
۲۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ می‌خوام نگات کنم اگه بذاره سیل اشکام شور ۴.۵ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۸۱۵ ۵۲۳
۲۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ تا رفتم از حال گوشواره خلخال گم کردم شور ۵.۹ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۹۴۷ ۵۹۵
۲۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ از خودم یاد گرفتن که فدای تو بشن زمینه ۵.۲ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۷۶۰ ۵۰۲
۲۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ من محمدم پسر زینبم زمینه ۴.۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۹۶۴ ۵۰۹
۲۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ با وهب که تو یه حد نیستم شور ۴.۷ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۶۲۷ ۴۸۵
۳۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ از گهواره تا گور عرض سلام شور ۳.۲ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۱۸۴۴ ۶۸۶
۳۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای نیزه گردان علی شور ۳.۱ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۱۰۵۷ ۹۱۸
۳۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ پای غمت گیرم حسین شور ۵.۵ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۸۷۰ ۶۰۴
۳۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ من عبداللهم درسته نوجوونم زمینه ۵.۷ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۱۰۶۸ ۴۷۲
۳۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ بریده باد زبانی شکسته باد دهانی زمینه ۳.۹ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۱۲۵۵ ۴۹۵
۳۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ سالار امام حسنه شور ۵.۲ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۵۳۴ ۵۳۲
۳۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ ذکر جانم ثارالله شور ۳.۹ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۶۳۳ ۵۵۴
۳۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ چادر عربی که به سر می‌ کنی شور ۲.۹ ۲:۳۳ ۰ ۰ ۱۳۹۴ ۶۹۱
۳۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای جان جهان و به قلبم ضربان شور ۳.۷ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۷۳۶ ۷۲۹
۳۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ دورامو زدم دوباره برگشتم شور ۵.۸ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۴۲۸ ۵۰۶
۴۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ بارون علی می باره پشت سرت محزون علی زمینه ۱۰ ۱۰:۱۹ ۰ ۰ ۹۹۰ ۵۲۰
۴۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ الفرار الفرار اکبر آمد شکار زمینه ۴.۱ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۱۱۴۵ ۵۸۸
۴۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ گویم به تمام خلق زمینه ۴.۷ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۷۱۴ ۴۷۴
۴۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ نوشته خدا رو قلبم امیری حسین شور ۶.۴ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۶۱۲ ۵۲۹
۴۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ پدر بده اذن میدون شور ۴.۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۱۰۰۰ ۵۱۶
۴۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ الله اکبر لشکر دشمن کفار چه پریشان شده شور ۳.۵ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۱۸۳۶ ۶۳۳
۴۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ فَمَن یَمُت یَرنی شنیدم از دو لبت شور ۴.۵ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۱۲۹۵ ۶۶۱
۴۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای بال و پرم عباس زمینه ۳.۱ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۱۱۰۵ ۵۵۶
۴۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ پناه حرم تکیه گاه حرم زمینه ۴.۹ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۹۸۸ ۵۸۱
۴۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ عطرت از حرم بیرون می زنه زمینه ۵.۳ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۹۰۰ ۵۴۵
۵۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ چی شده گرفته دل آسمون زمینه ۵.۷ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۶۵۲ ۴۴۵
۵۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ هوامو داشته باش شور ۳.۶ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۴۷۲ ۴۷۸
۵۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ همیشه با شکوه و با احساس شور ۳.۴ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۴۶۸ ۴۴۳
۵۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ به رسم ادب زدم زانو شور ۵ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۷۵۷ ۵۲۷
۵۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ فنادی بارض و سماء جاء القمر شور ۳.۴ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۶۱۴ ۵۱۹
۵۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ رویت نمکی لعلت شکری شور ۳.۲ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۶۷۷ ۴۸۱
۵۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا اخا ادرک اخا بیا تو علقمه گیر افتادم شور ۵.۹ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۱۲۱۰ ۵۲۶
۵۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ الهی که خواهر جدا از برادر نباشه زمینه ۴.۷ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۱۴۸۴ ۶۵۳
۵۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ یالیتنا کنا معک دارم تو دنیا غرق میشم حسین کمک شور ۵.۴ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۴۲۴۲ ۱۱۴۵
۵۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ یه سالی میشه نتونستم تو روضت خوب ببارم شور ۴.۸ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۵۷۱ ۴۷۱
۶۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ قیام می کنم شور ۶ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۲۳۱۶ ۷۸۵
۶۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ روایته واقعیته شور ۲.۶ ۲:۱۷ ۰ ۰ ۶۲۶ ۴۷۶
۶۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ چه خوبه کربلا مخصوصا غروب کربلا شور ۳.۹ ۳:۴۱ ۰ ۰ ۷۴۸۹ ۱۵۷۳
۶۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ سر تو نقش فلک نقش بیابون بدنت شور ۵.۴ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۴۲۲۲ ۱۰۶۵
۶۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ تیر اونقده خوردی رو اسب داری میری از حال شور ۴.۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۱۰۲۴ ۵۶۱
۶۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ جدال می کنن شور ۵.۶ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۱۴۷۱ ۷۰۴