گلچین صفر ۱۴۰۱

گلچین صفر ۱۴۰۱

از وحید شکری، ۱۹ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۴۰۱ سلام آقا سلام مظهر عطا و کرم زمینه ۲.۹ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۹۱۱ ۲۵۳
۲ گلچین صفر ۱۴۰۱ علی شاه عرب و حسن وزیره زمینه ۲.۹ ۲:۵۸ ۰ ۰ ۵۴۵ ۲۹۹
۳ گلچین صفر ۱۴۰۱ می دونم به عاشقی فقط تظاهر می کنم شور ۶.۴ ۶:۴۸ ۰ ۰ ۷۱۸ ۳۲۴
۴ گلچین صفر ۱۴۰۱ آه عشقت همراه منه شور ۲.۶ ۲:۴۰ ۰ ۰ ۷۸۰ ۲۸۸
۵ گلچین صفر ۱۴۰۱ سید محشرم حسن جان شور ۲.۵ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۳۲۲۷ ۶۷۷
۶ گلچین صفر ۱۴۰۱ هر جا تاریخ از جنگ تن به تن میگه شور ۲.۶ ۲:۴۴ ۰ ۰ ۷۰۹ ۳۳۵
۷ گلچین صفر ۱۴۰۱ دلبر شهر آشوب من شور ۲.۳ ۲:۲۲ ۰ ۰ ۱۹۳۷ ۳۸۲
۸ گلچین صفر ۱۴۰۱ تو رفتی و دنیا همه شده آوار روی سر من زمینه ۴.۷ ۵:۰۱ ۰ ۰ ۴۵۴ ۲۲۹
۹ گلچین صفر ۱۴۰۱ من اومدم از این به بعد یه نوکر کاری بشم شور ۳.۹ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۴۱۶ ۲۳۱
۱۰ گلچین صفر ۱۴۰۱ از گهواره تا گور عرض سلام شور ۲.۷ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۶۵۴ ۲۵۳
۱۱ گلچین صفر ۱۴۰۱ و قبره فی قلوب من والا شور ۱.۹ ۱:۵۹ ۰ ۰ ۴۶۳ ۲۳۸
۱۲ گلچین صفر ۱۴۰۱ فنادی بارض و سماء جاء الحسن شور ۳ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۵۲۴ ۲۱۸
۱۳ گلچین صفر ۱۴۰۱ خطرناکه خطرناک شور ۲.۵ ۲:۳۷ ۰ ۰ ۹۸۲ ۴۹۴
۱۴ گلچین صفر ۱۴۰۱ بدانید مذهبم را اهل عالم شور ۴.۵ ۴:۴۸ ۰ ۰ ۱۶۳۴ ۶۲۸
۱۵ گلچین صفر ۱۴۰۱ با عرض سلام عرض معذرت زمینه ۳.۳ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۷۷۲ ۲۷۸
۱۶ گلچین صفر ۱۴۰۱ مریض دارا بیاین گرفتارا بیاین زمینه ۳.۲ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۱۵۲۸ ۳۷۳
۱۷ گلچین صفر ۱۴۰۱ توی این روزای آخر دلم باز غرق ماتم شد شور ۳.۷ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۲۹۷ ۲۰۸
۱۸ گلچین صفر ۱۴۰۱ زیارت تو واسم مراده شور ۳.۹ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۹۹۳ ۲۷۱
۱۹ گلچین صفر ۱۴۰۱ میره دراره یه سپاهو از نگرانی شور ۲.۸ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۲۰۷۶ ۴۵۷