وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱ ای به بنین تو درود همه شعرخوانی ۱۰.۷ ۱۱:۳۰ ۰ ۰ ۲۲۰۹ ۴۳۳
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱ گویند فقیری به مدینه به دلی زار روضه ۷.۱ ۷:۳۲ ۰ ۰ ۱۷۴۲ ۵۶۳
۳ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱ با هر نفس پر می‌زنم دور سر اباالفضل زمینه ۵.۱ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۴۳۷۴ ۱۰۳۲
۴ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱ زن رشک حور بود و تمنای خود نداشت واحد ۲.۶ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۱۲۵۰ ۴۴۹
۵ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱ آسمان‌ ها بین دستانت تک ۳.۲ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۲۴۵۹ ۶۳۱