گلچین مولودی ۱۳۹۰

ترانه عشق بهانه عشق تو میراث جاودانه عشق

جواد مقدم

۱۳۵۷۸
۷۲۰۷
۳
ترانه ی عشق بهانه ی عشق تو میراث جاودانه ی عشق
زِ دیده نهان امیر جهان به دور تو گردم امام زمان
مجنون لیلای من دوری ای وای من
سوزان غمهای من میمیرم
ناله خیزد از جان دل شد غرق طوفان
اشکم همچون بارون میمیرم

بیا بیا یوسف زهرا بیا
مولا مولا بیا بیا بیا آقا

غم غزلم عزیز دلم بیا و اجابت کن اَلعَجلم
سرود بهار بیا تو نگار بیا که بگیرد دل از تو قرار
بی تابِ روی تو حیران در کوی تو
عطر دلجوی تو بی تابم
هستی دلدار من آقا غمخوار من
بین حال زار من بی تابم

بیا بیا یوسف زهرا بیا
مولا مولا بیا بیا بیا آقا

تبسم تو تکلم تو دلم شده غرق ترحم تو
حیات منی ممات منی تو تنها راه نجات منی
هستم دلخون تو از غم محزون تو
مولا مجنون تو آواره
از چه پنهان رویت چشمم هر دم سویت
حیرانم در کویَت آواره

بیا بیا یوسف زهرا بیا
مولا مولا بیا بیا بیا آقا