سید شبابی تو اربابی
آقا ما بی شما از هر بدی بدتر آره
گرفتاره بدهکاره عزاداره
شدم من تا خود محشر آقا آقا آقا
من کجا و روضت کجا خوابم یا بیدارم آقا
یوسف نبودم اما تو شدی خریدارم آقا
خدارو صد مرتبه شکر که من تورو دارم آقا

آقام آقام آقام آقام

دلم کشته مُردست قسم خوردست
برآوردست تو در حقم دعایی کن
ای راز و نیازم به تو نازم
آقا بازم مارو کرب و بلایی کن آقا آقا آقا
بدیِ من خوبی تو آقا کدوم سنگین تره
چه لحظه ای از دیدن حرم تو شیرین تره
مگه خون کبوترات از خون ما رنگین تره

آقام آقام آقام آقام

میدونی تو سرور اَلا دلبر
که دستی بر آتیش نوکریت دارم
من و سوز و آهم تویی ماهَم شهنشاهم
که خدمتکار دربارم آقا آقا آقا
این کار عشقه که دلو میکشونه تو روضه هات
این چشای ما اَبرای آسمونه تو روضه هات
کاشکی خدا مرگ منو برسونه تو روضه هات

آقام آقام آقام آقام