لالایی لالایی شب مهتابه
لالایی لالایی دلا بی تابه
لالایی لالایی یِکَم آروم تر
لالایی روی نیزه گلم خوابه
چند روزه بچم بیداره
چند روزه بچم بی جونه
چند روزه بچم بی شیره
چند روزه بچم گریونه
چشماش داره رو هم میاد خدا کنه بی خواب نشه
رویایی که دلش میخواد خدا کنه خراب نشه

چند روزه بچم بی حاله
چند روزه لبهاش خشکیده
چند روزه چهرش میسوزه
چند روزه زیر خورشیده
کابوس تب و تشنگی محاله که تموم بشه
بین آغوشه مادرش محاله که آروم بشه
لالایی لالایی چشا بارونه
لالایی لالایی دلامون خونه
لالایی لالایی یِکَم آروم تر
لالایی روی نیزه گلم خوابه

چند روزه بچم غمگینه
چند روزه از من دلسرده
چند روزه بچم بی تابه
چند روزه چهرش پر درده
گهوارش و گرفتن و سپردنش به نیزه ها
روحش پیش فرشته ها سرش یه جا تنش یه جا
لالایی لالایی علیِ اصغر
لالایی لالایی بمیره مادر
لالایی لالایی یِکَم آروم تر
لالایی روی نیزه گلم خوابه