گلچین ۱۳۶۸

ای عمه منیم حالیمه ویرانه لر آغلار

مرحوم حاج سلیم موذن زاده

۱۴۱۰۹
۶۴۸۱
۱