چشمان خیس و ابریت غم دارد آقا
گلبرگ رویت رود شبنم دارد آقا
دارد نسیم غصه می آید ز كویت
شالِ عزایت عطر ماتم دارد آقا
ما یك دهه تنها عزاداریم امّا
هر روزِ تو رنگ مُحرّم دارد آقا
من آرزو دارم ببینم چشم هایم
مثلِ تو خون با اشك توأم دارد آقا
نامم گدا و شُهرتِ من نوكر امّا
یك كربلائی اولش كم دارد آقا
هر كس دخیلِ دست عباس است امروز
در دستِ خود یك حَبلِ محكم دارد آقا
ای ساقیِ لب تشنگان جانم اباالفضل
لبهایِ من این نوحه را دَم دارد آقا