بخون تو از چشمام که چی می کشم
تو این کویر خشک می باره چشم
نگیر بهونه تا من آروم بشم
می دونم تشنته آروم باش چاره نیست
رو دست من بخواب آبی تو خیمه نیست
لالایی لالایی عمو بر می گرده
لالایی لالایی خیلی مرده
لالایی لالایی

با بغض تو چشمات صدام می کنی
با چشمای گریون نگام می کنی
نمی دونی که چی باهام می کنی
میری رو دست باد بی سر میشی گلم
با یک تیر سه پر پرپر میشی گلم
لالایی لالایی چه با سردی رفتی
لالایی لالایی نگام کردی رفتی
لالایی لالایی

نفس بکش مادر عذابم نده
با گریه هات اصغر عذابم نده
دیگه از این بیشتر عذابم نده
از دیروز تا حالا پژمرده تر شدی
لب هات و وا نکن شاید بهتر شدی
لالایی لالایی ببین بی قرارم
لالایی لالایی دیگه شیر ندارم
لالایی لالایی