بین الحرمین
سلام ما به عباس و حسین
نوکر شده ام
نوکر این دو برادر شده ام

شور و شِینم یا حسین
نور و عینم یا حسین
عاشق این پرچم یا حسینم یا حسین

غم تو در آب و گِل به دلم شد منتقل
آقاجون کرب و بلا میمیرم من یحتمل

حسین ارباب

من بی سر و پا
ولی شوری به سر پایین پا
با هر نفسم
عشقم اینه به محرم برسم

ثانیه به ثانیه
تو دلم طوفانیه
باشه هر جا روضتون بی بی زهرا بانیه

توی روضت حالیه
آقا دستم خالیه
میرسم من با تو به مقامات عالیه

حسین ارباب

با چشمای خیس
بر حسینیه ی دل سینه زنید
جان ها به فدات
روز به روز زیاد میشن سینه زنات

تا حرم نیست فاصله
سینه زن ها هَروله
کی دلش تو علقمه ست کی دلش تو مقتله

باید امشب سیدی
برات مارو بدی
چقد از تو دَم زدم خودت آقا شاهدی

حسین ارباب