شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۴

تو از سر تا قدم حُسن خدایی دوستت دارم

حاج سید مهدی میرداماد

۳۲۰۹
۱۹۴۹
۲
تو از سر تا قدم حُسن خدایی دوستت دارم
تو تنها آرزوی مصطفایی دوستت دارم
تو با سوز درون خود چراغ قبر زهرایی
تو از قلب علی مشکل گشایی دوستت دارم
تو پاسخ گوی فریاد علی در دامن چاهی
تو زهرا تو علی تو مجتبایی دوستت دارم
تو مشعر تو منا تو قبله تو کعبه تو لبّیکی
تو رکن مروه ای سعی صفایی دوستت دارم
تو فریاد رسای «یالثاراتَ الحُسین» استی
تو تنها طالب خون خدایی دوستت دارم
تو آن تنهای تنهایی که تنها یاور مایی
تو با مایی تو کی از ما جدایی؟ دوستت دارم
تو حتّی در میان آشنایان هم غریب استی
تو با بیگانگان هم آشنایی دوستت دارم
تو شمشیر خدا دست پیمبر هست قرآنی
تو فرزند حسین و کربلایی دوستت دارم
تو در کرب و بلایی یا نجف یا کاظمین استی؟
تو ای هر لحظه هر جا هر کجایی دوستت دارم
تو هر بی دست و پایی را به عالم دستگیر استی
تو یار "میثم" بی دست و پایی دوستت دارم
غلامرضا سازگار