می خوای از کنارم بری همه کس و کارم بری
آروم و قرارم بری ای دار و ندارم بری
رحمی به من ای یارم رحمی که گرفتارم
رحمی که منه تنها تو رو دارم
آخه خودت بگو
بعد یار چه کنم با دل دخترت دل زار چه کنم
در و عوض کنم با دیوار چه کنم وای چه کنم

یار نیمه راهم شدی اشک من و آهم شدی
یادم نمیره تو کوچه یه تنه سپاهم شدی
رحمی به شب تارم رحمی گل بیمارم
رحمی که شب غسلت بی یارم
با صورت کبود
ای بانو چه کنم دستم اگه رسید به بازو چه کنم
از اینا رد بشم با پهلو چه کنم وای چه کنم

چی میشه حالت جا بیاد نفس تو بالا بیاد
دیگه داره وقتش میشه پسرم به دنیا بیاد
رحمی به دل خونم رحمی که پریشونم
لالایی برا محسن چی بخونم
با دل بچه هات
بگو من چه کنم زینب آروم بشه با حسن چه کنم
بگو با گریه بی کفن چه کنم وای چه کنم