۲۴ شهریور ۱۳۹۵

بسم الله سینه زنا بیایید همه

جواد مقدم

۳۹۸۹۶
۱۱۹۵۳
۲
بسم الله سینه زنا بیاید همه
بسم الله میاد صدای فاطمه
بسم الله هلال ماتم اومده
بسم الله ماه محرم اومده
یه صدای محزونه که میگه غریب مادر
فدات بشم حسین جان چرا نداری تو سَر
یه مادر قد خمیده میادِش از مدینه
کنار در میشینه هِی میکوبه به سینه
سلام به بیرقا و کتیبه های مشکی
سلام به دیده هایی که داره قطره اشکی
سلام به دسته های عزای ماتم عشق
سلام به سینه هایی که سوخته از غم عشق

حَی عَلَی العَزا فی ماتَمِ الحُسین
حَی عَلَی البُکاء فی ماتَمِ الحُسین

بسم الله پیرهن سیامو بیارید
بسم الله شال عزامو بیارید
بسم الله شبای عاشقی رسید
بسم الله سلامٌ عَلی شاه شهید
یه ساله که منتظر مُحرمت نشستم
خودت میدونی آقا که نوکر تو هستم
شکر خدارو میکنم که عمر من کفاف داد
سر و کار نوکر تو بازم به روضه افتاد
کاشکی تو این شبا من تو روضه هات بدم جون
چی میشه مثل زُهیر بشم واسه تو قربون
کاشکی مثال حُرِّت نظر کنی به قلبم
مثل رسول تُرکت منم بگم یه کَلبَم

حَی عَلَی العَزا فی ماتَمِ الحُسین
حَی عَلَی البُکاء فی ماتَمِ الحُسین

به کوفه میا عزیز فاطمه
بساط نیزه زدن فراهمه
مُردَم اینجا نامردن به خدا
میترسم سَرت بره رو نیزه ها
اگه میای پسرعمو، رقیّه رو نیاری
حرمله دست به کار شده شیش ماهه رو نیاری
بازار آهن فروشا تو این روزا شلوغه
هر چی میگن باور نکن همش یه مشت دروغه
ببین که مسلم تو غریبه و بی یاره
سلام میده به تو از روی دارُالإماره
شکر خدا که هستم اول شهیدت آقا
تو راه تو فدا شد آخر مُریدت آقا

حَی عَلَی العَزا فی ماتَمَ الحُسین
حَی عَلَی البُکاء فی ماتَمِ الحُسین