حرم پاداش نوکریم
حرم خونه ی مادریم
حرم اربعینش با صفا تره
حسین خیلی مردی آقا
بازم دعوت کردی آقا
خودت کاری کردی که آبروم نره
آقا بنویس بازم بیام
تو حرم بدم سلام
به علی اکبرت
منو هر جوری شده آقا
برسون به کربلا
تو رو جون مادرت
حسین وای حسین

بازم مستی و شور و شین
به لب لبیک یا حسین
میگم موکب موکب جان آقام حسین
بازم شد خوش به حال ما
رسید تحویل سال ما
میریم مهمونی پیش امام حسین
آقام زائرا پیاده ها
از نجف تا کربلا
با دعای فاطمه
همه همسفر با خواهرت
با نگاه دخترت
دلامون پر از غمه
حسین وای حسین

رسید زینب با کوه غم
رسید اما با قد خم
میگه داداش غرق آه و ناله ام
ببین غصه خوردم حسین
ببین بی تو مردم حسین
داداش شرمنده که بی سه ساله ام
داداش تو خرابه جون سپرد
آخه تازیونه خورد
اون سه ساله دخترت
داداش دل مادرم شکست
نبودی سرم شکست
روی نیزه بود سرت
حسین وای حسین