کار هر شبم شده گریه و زاری
اخه کی تموم میشه لحظه شماری
بیشتر از همیشه باز دلم گرفته
که شب جمعه من و حرم میاری
از تموم آدما دلم گرفته
به خود امام رضا دلم گرفته
ببرم به کربلا دلم گرفته
اشک چشمامو ببین دلم گرفته
باز به یاد اربعین دلم گرفته
کربلا میخوام همین دلم گرفته

یا حسین آقام آقام غریب مادر

من بهشت و آخرت بی تو نمی خوام
دیگه هیچ چی جز خودت ازت نمی خوام
دوست دارم همه امام حسینی باشن
من تو رو برا خودم فقط نمی خوام
یکی این حوالیه حرم نرفته
ببینش چه حالیه حرم نرفته
رفیقم یه سالیه حرم نرفته
گریه کردو آخرم حرم نرفته
خیلی وقته مادرم حرم نرفته
خیلی هست دور و برم حرم نرفته

‎کربلا کرب و بلا آقام حسین جون

می گذرونم به هوای تو شبا رو
می بینم با گریه عکس کربلا رو
از ضریح شش گوشه که دورم اما
نگیره خدا ازم امام رضا رو
توی این زمونه دستمو گرفته
پای سقاخونه دستمو گرفته
خیلی مهربونه دستمو گرفته
وقت گریه زاری دستمو گرفته
شب بی قراری دستمو گرفته
تو روز نداری دستمو گرفته

‎ یا امام رضا مدد آقای خوبم