نجوای رو لبم تویی ، مقصد و مطلبم تویی
رؤیایی که هنوز میاد تو خواب هر شبم تویی
بیا فدای تو بشم ، منم برای تو بشم
مثل حبیب و حُر منم قربونی پای تو شَم
این جمعه های بدون تو که تموم میشه عزیزم
بگو که تا کِی از دوری تو بیام و اشک بریزم

مولا اباصالح بیا

ماه شب تارم تویی ، عشق دل زارم تویی
من از خدای مهربون حاجتی که دارم تویی
بیا نگار من بیا ، دار و ندار من بیا
بیا زمستونو ببَر ، بیا بهار من بیا
نشستم آقا بر سر راهت تا که یه روزی برسی
میخوام ببینم ماه جمالت میگن تو ماه مجلسی

مولا اباصالح بیا

هستم گدای کوی تو ، پر میزنه دل سوی تو
خوندم نماز عاشقی محراب من ابروی تو
یوسف زیبارو بیا ، به دردمون دارو بیا
سر راهت رو با مژه من میزنم جارو بیا
تا که نمردم میخوام ببینم که میرسی با ذوالفقار
نگو نمیشه میخوام که باشم تو سیصد و سیزده تا یار

مولا اباصالح بیا