شب سوم محرم ۱۳۹۷

من آن شمعم که آتش بس‌ که آبم کرد خاموشم

حاج سید مجید بنی فاطمه

۶۹۸۲
۶۸۶۳
۰