کشته کشته هاتم
مرده مرده هاتم
زخمی یک نگاتم
تو حسرتِ شهیداتم
مولانا علی اکبر

ای فدای تو جانا
عشق غیر تو اصلا
بی تو زندگی ابدا
مولانا علی اکبر

مَلِکِ مُلکِ عشق زهرا
شهریار شهریارا
پاره تن حسینِ امیر تاج دارا

ماه شبای تار لیلا
یاد روی تو اصل رویا
جان ساقیِ حرم ای
جام لب تو دریا

عشق نام تو بردن
از شراب تو خوردن
تو رکاب تو مردن
مولانا علی اکبر

آینه صفاتِ الله
جلوه صراطِ الله
علت بقای عشق
ای فنا به ذات الله

امیر جون به کف تویی تو
نوه لوکشف تویی تو
نسخه تمام عیارِ
شاه نجف تویی تو

میرسه محشر از راه
بس که حسین کشید آه
تو رفتی و سفید شد محاسن ثارالله
مولانا علی اکبر

میری و میشه تنها
دنبالت میاد بابا
سخته داغ تو بخدا
مولا علی اکبر

تا بدن کبودت افتاد
تا کلاه خودت افتاد
تبر و تیغ و نیزه
به تار و پودت افتاد

ولی دیگه نمیشه حالا
تو رو بغل بگیره بابا
بس که قطعه قعطه شد این
پیکر ارباً اربا

بابات داره میمیره
کی دستمو بگیره
عشق بابا بلند شو
ببین چه خسته و پیره
مولانا علی اکبر