میشه قطره قطره دریا رو کشید
تا حرم تموم دلها رو کشید

همه مدیون نگاهتیم آقا
آخه خیلی زحمت مارو کشید

از حالا گناهمو کم میکنم
از حالا توبه ی محکم میکنم

از حالا لحظه شماری واسه ی
ماه محرم میکنم

میشه تو روضه خدارو حس کنی
نفس امام رضا رو حس کنی

میشه با بوسه زدن به پرچمش
ضریح کرب و بلا رو حس کنی

از چشمات خلوص نیت میخوام
دوری از کبر و منیّت میخوام

از چشمات شهادت و شیدایی
تو زینبیت میخوام

آرزومه توی روضه جون بدم
دنیا رو با اسم تو تکون بدم

برسون دستمو به محرمت
شب سوم یه خودی نشون بدم

میگیرم علم برای اکبرت
میمیرم با روضه های دخترت

دلگیرم از اون دمی که مادرت
میاد کنار پیکرت