قلبی که واست نزنه
ضربه به دینم میزنه

نبضی که واست نزنه
منو زمینم میزنه

تمام لطف عاشقی
به زخمای عمیقشه

خوشا به حال نوکری
که اربابش رفیقشه

رقم زده مسیرمو
اشکای چشمای ترم

نوکری دوتا علی
آرزوی دوتا حرم

همسایه ی شما شدن
حلال کربلاییا

الهی که بیام حرم
با هیئت الرضاییا

چیکار دارم با روزگار
چیکار دارم با این و اون

من میمونم برای تو
تو هم برای من بمون

تو روضه ی تو نفسام
معطره به بوی سیب

دلم فقط حرم می خواد
من الغریب الی الحبیب

دلم میخواد که لحظه هام
پر بشه از محبتت

قبول میشه نماز من
با سجده روی تربتت

باید برم تو حرم
علم به دوش لشکرت

اذن زیارت تو رو
بگیرم از برادرت