من که برات خیسه چشام ، میگیره تو روضت صدام ، منو غمت دیوونه کرده
یه کاری کن تو حرمت بمیرم و جنازم هم هیچ موقع آقا برنگرده
منی که تا گفتم حرم دیدم که چشم مادرم میباره از دوری و خیسه
اومدم آخه شنیدم اینجارو زهرا واسه ی همه زیارت مینویسه
میدونم میشنوی صدامو ، میبینی اشک و گریه هامو
بدم اما حق منم نیست بده سهم کرب و بلامو

آقام آقام آقام حسینه

در خونت در میزنم ، به سینه و سر میزنم ، درو به روم دوباره وا کن
روز قیامت آقاجون جلوی زهرا و علی آقا منو نوکر صدا کن
چی واسه من بهتر از این آقا یه سالی اربعین تو حرم شما بمیرم
اینقده سینه میزنم تا از اباالفضل شفای همه مریضارو بگیرم
کار من نوکریه اما کار تو بخشیدن و بذله
خود ارباب از عاشقای آقام حضرت اباالفضله

آقام آقام آقام حسینه

تو که هنوز موندی به پام ، پدری کن بازم برام ، بیمه منو زیر علم کن
آغوشتو وا کن به روم آقا مثه غلام سیات منو ببخش و بغلم کن
آقا منو مثل زهیر که شدش عاقبت بخیر یه کاری کن عوض شِه حالم
یا مثه فطرس تو بذار بال و پر شکستمو به خاک نعلینت بمالم
سند افتخارم اینه سینه ی قرمز و کبودم
اسم بابات روی لبم بود وقتی اسممو بلد نبودم

آقام آقام آقام حسینه