دنیا محل گذره ولی از روضه ها نه
دنیا محل گذره از تو و کربلات نه
دنیا محل گذره ولی از بین الحرمین
نگو که بگذرم حسین
کربلا خونه امیدمه
خونه آقای شهیدمه
ای تموم باورم حسین
چجوری از تو بگذرم حسین
منو بخر ببر حرم حسین
بخر ببر حرم حسین

خیلی تو رو میخوام حسین با تو دنیا رو دارم
خیلی تو رو میخوام حسین آقا تنهام نذارم
خیلی تو رو میخوام حسین همیشه تکیه گاهمی
تو سختیا پناهمی
راهی که شروعشه روضه هات
آخرش می رسه به کربلات
ای پناه آخرم حسین
همیشه یار و یاورم حسین
منو بخر ببر حرم حسین
بخر ببر حرم حسین

دنیا برام جهنمه اگه از تو جداشم
دنیا برام جهنمه اگه پیشت نباشم
دنیا برام جهنمه اگه تو روضه ها نیام
اگه تا کربلا نیام
زندگیم با غم تو سر میشه
گریه هام آب رو آتیشه
سایه رو سرم حسین
می بینی خیلی مضطرم حسین
منو بخر ببر حرم حسین
بخر ببر حرم حسین